Translations:Quickstart/6/nb

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Den ene siden av batteriet har tre kobberterminaler. Sett batteriet inn slik at disse passer overens med tilsvarende i batterirommet. Steng så batteriluken og forsikre deg om at den er helt lukket.