Translations:Quickstart/26/nb

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search
  1. I XFCE, åpne opp menyen ved å trykke Pandoralogoknappen
  2. Gå til Settings"(Innstillinger), så "Startup"(Oppstart)
  3. Merk, "Change Default GUI for current user"(Endre standard skrivebordsmiljø for gjeldende bruker) og trykk "OK"

Neste gang du logger inn vil valgt GUI vises.