Translations:Android/5/nb

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Du MÅ ha minst Ångström SuperZaxxon Beta 5a (fungerte da denne guiden ble skrevet).
  2. Sjekk tråden [Testing thread] og last ned den siste PND filen derfra. Forsikre deg om at du legger denne på kortet i venstre SD-kort plass.
  3. Av sikkerhetsgrunner er det lurest å benytte et tomt kort hvis du vil ha Android på et eget kort. Erfaringsmessig sletter Android filene på rotnivå på kort nummer to. Underdirektiver vil ikke bli rørt.
  4. Hvis ikke dato for systemet må dette gjøres først for å unngå problemer med sertifiseringsprosessen til Google.
  5. Start Android fra System/Android Gingerbread. Det tar en stund å starte opp, når alt er klart kan du sette opp WiFi.
  6. For å installere APK-filer, legg dem på SD-kort nummer to og installer med den innebygde Filutforskeren.
  7. For å stoppe Android, velg "Kill Android" fra menyen.