Translations:Quickstart/7/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:05, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with ": ''Hvis din Pandora har problemer med å være påskrudd, og du er sikker på at den er ladet opp rett, kan det hende at batteriet ikke er satt riktig inn. Forsikre deg om at...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Hvis din Pandora har problemer med å være påskrudd, og du er sikker på at den er ladet opp rett, kan det hende at batteriet ikke er satt riktig inn. Forsikre deg om at dette er gjort. Hvis batteriet fremdeles er løst, prøv å legg en foldet papirlapp på toppen av batteriet før du lukker igjen luken.