Translations:Quickstart/6/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:03, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "Den ene siden av batteriet har tre kobberterminaler. Sett batteriet inn slik at disse passer overens med tilsvarende i batterirommet. Steng så batteriluken og forsikre deg om...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Den ene siden av batteriet har tre kobberterminaler. Sett batteriet inn slik at disse passer overens med tilsvarende i batterirommet. Steng så batteriluken og forsikre deg om at den er helt lukket.