Translations:Quickstart/5/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:01, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "# Bruk tommelneglene på hjørnene på langsiden og følg sporet til midten av siden. # Press bunnen der det er noen runde markeringer, toppen vil separere seg ganske enkelt. ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  1. Bruk tommelneglene på hjørnene på langsiden og følg sporet til midten av siden.
  2. Press bunnen der det er noen runde markeringer, toppen vil separere seg ganske enkelt.
  3. Stikk en fingernegl inn i hvert av hjørnene og følg sporet.Sett batteriet inn i Pandoraen

Batteriluken.

Batteriluken er på bunnen av Pandoraen, holdt på plass av en festeplate. Fjern denne ved å skyve tilbake de to festemekanismene.