Translations:Quickstart/4/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 06:50, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "For ytterligere hjelp, se user manual, eller søkefeltet. <br /><br /> == Ta batteriet ut av esken == thumbnail|Batteriboksen. ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

For ytterligere hjelp, se user manual, eller søkefeltet.

Ta batteriet ut av esken

Batteriboksen.

Hvis du har problemer med å få batteriet ut av boksen, kan du prøve en av følgende råd.[1]