Translations:Quickstart/29/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:55, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "For å skru av, trekk ut laderen. Hvis ikke vil Pandoraen starte opp på nytt.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

For å skru av, trekk ut laderen. Hvis ikke vil Pandoraen starte opp på nytt.