Translations:Quickstart/26/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:54, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "# I XFCE, åpne opp menyen ved å trykke Pandoralogoknappen # Gå til ''Settings"(Innstillinger), så "Startup"(Oppstart) # Merk, "Change Default GUI for current user"(Endre s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  1. I XFCE, åpne opp menyen ved å trykke Pandoralogoknappen
  2. Gå til Settings"(Innstillinger), så "Startup"(Oppstart)
  3. Merk, "Change Default GUI for current user"(Endre standard skrivebordsmiljø for gjeldende bruker) og trykk "OK"

Neste gang du logger inn vil valgt GUI vises.