Translations:Quickstart/21/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:40, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "Dette trinnet er valgfritt, du kan bruke en annen PC til å laste ned programmet til et SD-kort eller USB-minne hvis du vil det.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dette trinnet er valgfritt, du kan bruke en annen PC til å laste ned programmet til et SD-kort eller USB-minne hvis du vil det.