Translations:Quickstart/19/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:38, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "Din Pandora vil igangsette omstart når dette trinnet er fullført. Det er nå trygt å trekke ut laderen fra lysnettet. <br /><br /> = XFCE veiledning =")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Din Pandora vil igangsette omstart når dette trinnet er fullført. Det er nå trygt å trekke ut laderen fra lysnettet.

XFCE veiledning