Translations:Quickstart/17/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:33, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "Oppstartsveiviseren vil gi seg til kjenne og etterspørre noe informasjon. Bruk pennen eller styringskontrollene. Venstre nub styrer pekeren, høyre nub til venstre for å kli...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Oppstartsveiviseren vil gi seg til kjenne og etterspørre noe informasjon. Bruk pennen eller styringskontrollene. Venstre nub styrer pekeren, høyre nub til venstre for å klikke.