Translations:Quickstart/12/nb

From Pandora Wiki
Revision as of 07:26, 25 November 2013 by Kingu (talk | contribs) (Created page with "Gjør det til en vane å legge pekepennen tilbake. Ikke legg den igjen annensteds hen. Ikke mist den! <br /><br /> = Oppstart =")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Gjør det til en vane å legge pekepennen tilbake. Ikke legg den igjen annensteds hen. Ikke mist den!

Oppstart