All translations

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en): ''If your Pandora has issues staying powered on, and you're sure it's charged properly, then perhaps the battery is not seated correctly.  Ensure the cover is on tightly.  If the battery is still loose, try inserting a folded piece of paper in top of the battery before closing the battery cover.''
 h norsk bokmål (nb): ''Hvis din Pandora har problemer med å være påskrudd, og du er sikker på at den er ladet opp rett, kan det hende at batteriet ikke er satt riktig inn. Forsikre deg om at dette er gjort. Hvis batteriet fremdeles er løst, prøv å legg en foldet papirlapp på toppen av batteriet før du lukker igjen luken.