Difference between revisions of "Quickstart/nb"

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Gjør det til en vane å legge pekepennen tilbake. Ikke legg den igjen annensteds hen. Ikke mist den! <br /><br /> = Oppstart =")
(Created page with "Hvis du av uvisst grunn ikke kan skru av, prøv hard avstengning.")
 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 57: Line 57:
 
= Oppstart =
 
= Oppstart =
  
== First Run Wizard ==
+
== Oppstartsveiviser ==
  
Some information is needed at this stage in order to set up important stuff. Make sure you keep the charger plugged in.{{FIXME|Why?  I didn't -- spiralofhope}}
+
En del informasjon trengs for å komme igang. Forsørg dem om at laderen er plugget i.
  
All of these settings can be updated later.{{FIXME|We need instructions for updating each item here.}}
+
Alle disse innstillingene kan oppdateres ved senere anledning.
  
After booting, a dialogue will offer to shutdown, or start the configuration. Press 'Start Now' with the stylus.
+
Etter oppstart vil en dialogboks la deg velge mellom å skru av, eller å starte konfigurasjonen. Trykk 'Start ' med pekepennen.
  
The first run dialogue will appear and ask you to enter some information. Use the pointer and touchscreen or left nub to move the pointer, move the right nub to the left to ''click''
+
Oppstartsveiviseren vil gi seg til kjenne og etterspørre noe informasjon. Bruk pennen eller styringskontrollene. Venstre nub styrer pekeren, høyre nub til venstre for å klikke.
  
; Name: Conventionally your full name
+
; Navn: Hele navnet ditt
; Login: This is your username. It must not contain spaces.
+
; Login: Ditt brukernavn. Kan ikke inneholde mellomrom.
; Password: (and confirmation). Do not forget your password!
+
; Passord: (og oppfølgingsinntasting) Ikke glem passordet ditt!
; Machine Name: Again no spaces. Short is good. How your machine appears on a network.
+
; Machine Name: Maskinnavn, hvordan enheten vises på nettverket. Ingen mellomrom. Et kort navn er bra.
; Auto Login: Select if you want to login automatically with no password prompt.
+
;Auto Login: Velg om du vil logge inn uten passordforespørsel.
; Preferred GUI: This tutorial uses XFCE, a complete Linux desktop environment.
+
;Preferred GUI: Forvalgt utseende. Denne guiden bruker XFCE, et komplett skrivebordsmiljø.
; Time Zone:
+
;Time Zone: Tidssone, (Oslo +1.)
  
Your Pandora will reboot once this step is complete. From this point it is safe to unplug from the mains.
+
Din Pandora vil igangsette omstart når dette trinnet er fullført. Det er nå trygt å trekke ut laderen fra lysnettet.
 
<br /><br />
 
<br /><br />
= Around the XFCE screen =
+
= XFCE veiledning =
  
 
[[image:Screen_layout.jpg]]
 
[[image:Screen_layout.jpg]]
 
<br /><br />
 
<br /><br />
= Wi-Fi (Wireless) =
+
= Wi-Fi (Trådløst nett) =
  
This step is optional, you can use another PC to download apps to an SD card or USB stick.
+
Dette trinnet er valgfritt, du kan bruke en annen PC til å laste ned programmet til et SD-kort eller USB-minne hvis du vil det.
  
: '''Note''': You must already have actual wireless networking set up and working in your household. Pandora Wi-Fi is not magic. You may be able to find a free wireless internet connection in your region. Some libraries and coffee shops provide one.
+
: '''Note''': Du må ha trådløst nett i din husstand for at dette skal fungere. Pandora Wi-Fi tar bare imot signaler fra basestasjon. Det kan hende du kan bruke gratis trådløstnett. Biblioteker og en del restauranter tilbyr dette.
  
# Click the menu button, click System, click Toggle Wi-Fi
+
#Klikk meny, >System, trykk >Toggle Wi-Fi
# The 3rd light on the left is red, and should come ON (Wi-Fi)
+
# Det tredje lyset på venstresiden er rødt, og skal skru seg på (Wi-Fi)
# A popup might say networks are available.
+
# En oppsprettsdialog kan vise seg og vil si at det er tilgjengelige nettverk å koble seg til.
# To the left of the battery indicator (a %charge and small run-time) is the network manager icon - A black square.
+
# Til venstre for batteriindikatoren (prosentvis visning) er nettverksbehandlerikonet, en svart boks.
# Move the mouse with the left nub, and left click by moving the right nub to the left.
+
# Flytt pekeren dit med venstre nub, klikk så ved å skyve høyre nub til venstre.
# Select your wireless connection. If you have security enabled, you will be prompted for details. You can also right click (nub to the right) to turn networking on and off. Wi-Fi may sometimes be difficult to connect reliably.
+
# Velg trådløs oppkobling. Hvis du ikke har åpent nett vil den forespørre oppkoblingsdetaljene. Klikker du ikonet med å skyve høyre nub til høre kan du skru av og på trådløskortet.
# A spinning circle indicates the connection is in progress.
+
# En snurrende sirkel indikerer at tilkoblingen gjøres.
# A beacon icon shows the signal strength when connected
+
# En signalindikator vil vise styrken på signalet når oppkoblingen er gjort.
  
:[[image:Wifi_connected.jpg|Connected via WLAN]]
+
:[[image:Wifi_connected.jpg|Koble til via WLAN]]
  
= Change the default GUI =
+
= Endre skrivebordsmiljø =
  
# If in XFCE, open up the menu by pressing the Pandora button
+
# I XFCE, åpne opp menyen ved å trykke Pandoralogoknappen
# Go to ''Settings'', then ''Startup''
+
# Gå til ''Settings"(Innstillinger), så "Startup"(Oppstart)
# Highlight ''Change Default GUI for current user'' and press ''OK''
+
# Merk, "Change Default GUI for current user"(Endre standard skrivebordsmiljø for gjeldende bruker) og trykk "OK"
# Highlight the GUI you want and press ''OK''
+
Neste gang du logger inn vil valgt GUI vises.
The next time you log in, the chosen GUI should load.
 
  
There is a choice between [[Xfce]], [[Minimenu]] and [[OpenBox]].
+
Du kan velge mellom [[Xfce]], [[Minimenu]] og [[OpenBox]].
  
= Shutdown =
+
= Avstengning =
  
To shutdown, remove the charger. Otherwise the pandora will reboot.
+
For å skru av, trekk ut laderen. Hvis ikke vil Pandoraen starte opp på nytt.
  
From XFCE:
+
Fra XFCE:
  
# Press the [Pandora] button for the menu.
+
# Trykk Pandoralogoknappen for meny.
# Select LogOut
+
# Velg LogOut (Logg ut)
# Select Shutdown
+
# Velg Shutdown (Avstengning)
  
From MiniMenu:
+
Fra MiniMenu:
  
# Press the [Select] button
+
# Trykk [Select] (valg)-knappen
# Select ''Shutdown Pandora''
+
# Velg "Shutdown Pandora" (Skru av Pandora)
  
If you're unable to shut down for whatever reason, try doing a [[Power_modes#Power_Off|hard shut-down]].
+
Hvis du av uvisst grunn ikke kan skru av, prøv
 +
[[Power_modes#Power_Off|hard avstengning]].

Latest revision as of 07:57, 25 November 2013

Attunement to pandoraIntroduksjon

Denne siden vil på en enkel måte hjelpe deg i gang.

Hvis det er bare en side du tar deg tid til å lese, så bør det være denne.

For ytterligere hjelp, se user manual, eller søkefeltet.

Ta batteriet ut av esken

Batteriboksen.

Hvis du har problemer med å få batteriet ut av boksen, kan du prøve en av følgende råd.[1]

 1. Bruk tommelneglene på hjørnene på langsiden og følg sporet til midten av siden.
 2. Press bunnen der det er noen runde markeringer, toppen vil separere seg ganske enkelt.
 3. Stikk en fingernegl inn i hvert av hjørnene og følg sporet.Sett batteriet inn i Pandoraen

Batteriluken.

Batteriluken er på bunnen av Pandoraen, holdt på plass av en festeplate. Fjern denne ved å skyve tilbake de to festemekanismene.

Den ene siden av batteriet har tre kobberterminaler. Sett batteriet inn slik at disse passer overens med tilsvarende i batterirommet. Steng så batteriluken og forsikre deg om at den er helt lukket.

Hvis din Pandora har problemer med å være påskrudd, og du er sikker på at den er ladet opp rett, kan det hende at batteriet ikke er satt riktig inn. Forsikre deg om at dette er gjort. Hvis batteriet fremdeles er løst, prøv å legg en foldet papirlapp på toppen av batteriet før du lukker igjen luken.

Når du setter inn batteriet vil Pandoraen begynne oppstart automatisk.

Batteri og ladeanvisning

Batteri.
 • Det er greit å legge Pandoraen til lading over natten.
 • Du kan lade Pandoraen når du vil, og trenger ikke å bekymre deg for overladning.
 • Pandoraen kan ligge over tid uten strømtilførsel. Alle batterier mister spenning over tid, likeså Pandora-batteriet. Det vil miste 5% ladning for hver uke. Det tar ikke skade av utladningen.Bruk av spenningsadapteret

AC/DC adapter.
 1. Sett adapteret inn i stikkontakten.
  • Avhengig av din region kan det hende du må bruke medfølgende støpsel.
 2. Plugg laderen inn i Pandoraen.
  • En grønn lampe på høyresiden skrur seg nå på i det Pandoraen våkner. Etterfulgt av en rødt lys ved siden av.
  • Hvis batteriet er fullstendig utladet kan det hende du må vente mellom 10 og 30 minutter før det har mottatt nok ladning til oppstart"Pekepennen

Pekepenn

Pekepennen finner du i et rom på bunnen av høyresiden. Den sklir ut parallelt med batteriet. Dra i hempen for å ta den ut.

Rett ut av esken kan den være litt tung å få ut, dette går seg til over tid.

Når pekepennen er ny, 'skriv' litt på vanlig papir. Dette vil polere spissen slik at riper på skjermen når du bruker den unngås. Det kan hende den etterlater seg farge på papiret siden noe av plastikken slipes av på papiret.

Gjør det til en vane å legge pekepennen tilbake. Ikke legg den igjen annensteds hen. Ikke mist den!

Oppstart

Oppstartsveiviser

En del informasjon trengs for å komme igang. Forsørg dem om at laderen er plugget i.

Alle disse innstillingene kan oppdateres ved senere anledning.

Etter oppstart vil en dialogboks la deg velge mellom å skru av, eller å starte konfigurasjonen. Trykk 'Start nå' med pekepennen.

Oppstartsveiviseren vil gi seg til kjenne og etterspørre noe informasjon. Bruk pennen eller styringskontrollene. Venstre nub styrer pekeren, høyre nub til venstre for å klikke.

Navn
Hele navnet ditt
Login
Ditt brukernavn. Kan ikke inneholde mellomrom.
Passord
(og oppfølgingsinntasting) Ikke glem passordet ditt!
Machine Name
Maskinnavn, hvordan enheten vises på nettverket. Ingen mellomrom. Et kort navn er bra.
Auto Login
Velg om du vil logge inn uten passordforespørsel.
Preferred GUI
Forvalgt utseende. Denne guiden bruker XFCE, et komplett skrivebordsmiljø.
Time Zone
Tidssone, (Oslo +1.)

Din Pandora vil igangsette omstart når dette trinnet er fullført. Det er nå trygt å trekke ut laderen fra lysnettet.

XFCE veiledning

Screen layout.jpg

Wi-Fi (Trådløst nett)

Dette trinnet er valgfritt, du kan bruke en annen PC til å laste ned programmet til et SD-kort eller USB-minne hvis du vil det.

Note: Du må ha trådløst nett i din husstand for at dette skal fungere. Pandora Wi-Fi tar bare imot signaler fra basestasjon. Det kan hende du kan bruke gratis trådløstnett. Biblioteker og en del restauranter tilbyr dette.
 1. Klikk meny, >System, trykk >Toggle Wi-Fi
 2. Det tredje lyset på venstresiden er rødt, og skal skru seg på (Wi-Fi)
 3. En oppsprettsdialog kan vise seg og vil si at det er tilgjengelige nettverk å koble seg til.
 4. Til venstre for batteriindikatoren (prosentvis visning) er nettverksbehandlerikonet, en svart boks.
 5. Flytt pekeren dit med venstre nub, klikk så ved å skyve høyre nub til venstre.
 6. Velg trådløs oppkobling. Hvis du ikke har åpent nett vil den forespørre oppkoblingsdetaljene. Klikker du ikonet med å skyve høyre nub til høre kan du skru av og på trådløskortet.
 7. En snurrende sirkel indikerer at tilkoblingen gjøres.
 8. En signalindikator vil vise styrken på signalet når oppkoblingen er gjort.
Koble til via WLAN

Endre skrivebordsmiljø

 1. I XFCE, åpne opp menyen ved å trykke Pandoralogoknappen
 2. Gå til Settings"(Innstillinger), så "Startup"(Oppstart)
 3. Merk, "Change Default GUI for current user"(Endre standard skrivebordsmiljø for gjeldende bruker) og trykk "OK"

Neste gang du logger inn vil valgt GUI vises.

Du kan velge mellom Xfce, Minimenu og OpenBox.

Avstengning

For å skru av, trekk ut laderen. Hvis ikke vil Pandoraen starte opp på nytt.

Fra XFCE:

 1. Trykk Pandoralogoknappen for meny.
 2. Velg LogOut (Logg ut)
 3. Velg Shutdown (Avstengning)

Fra MiniMenu:

 1. Trykk [Select] (valg)-knappen
 2. Velg "Shutdown Pandora" (Skru av Pandora)

Hvis du av uvisst grunn ikke kan skru av, prøv hard avstengning.